MIDI CLINIC
มีดีคลินิก
ศูนย์ดูแลสุขภาพและความงามครบวงจร
(Holistic Health & Beauty Design)

ความมุ่งหวังของมีดีคลินิก คือ การออกแบบสุขภาพและความงามของคุณอย่างใส่ใจ เพื่อพัฒนาความมั่นใจและบุคลิกภาพที่ดีอย่างยั่งยืน มีดีคลินิกสร้างสุขภาพให้คุณโดยการผสมผสานนวัตกรรมทางการแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่

MIDI CLINIC provide a holistic health and beauty design. Innovation of Anti-aging, Anti-oxidative and Regenerative medicine for the optimal health are our goals.

“เพราะสุขภาพของคุณ…เราออกแบบได้”

เปลี่ยนมุมมองใหม่ต่อคลินิกความงาม ให้เป็นเรื่องของความสวยงามที่มาพร้อมกับสุขภาพและความปลอดภัย

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MIDI CLINIC มีดีคลินิก ศูนย์ดูแลสุขภาพและความงามครบวงจร ก่อกำเนิดขึ้นภายใต้แนวคิด

“เนรมิตสุขภาพดีจากภายในสู่ความสวยสดใสอย่างมีคุณค่า”

🔶ด้วยจิตวิญญาณความเป็นแพทย์และพยาบาลที่ทุ่มเทและสั่งสมประสบการณ์การดูแลรักษาผู้คนจำนวนมากยาวนานต่อเนื่องกว่า 20 ปี ประกอบกับความรู้ความเข้าใจในจิตวิทยาความต้องการของมนุษย์ โดยเฉพาะความต้องการในด้านอัตมโนทัศน์ หรือ ทัศนคติต่อตนเอง (Self-concept) หากมนุษย์มีทัศนคติต่อตนเองในทางบวกจะส่งผลให้เกิดความสุขและความสำเร็จในชีวิตได้

🔶จุดเริ่มต้นของทัศนคติต่อที่ดี คือ การสร้างความรู้สึกในทางบวกต่อตนเอง ความสมบูรณ์ของสุขภาพร่างกายที่ดีเยี่ยมและภาพลักษณ์ภายนอกที่สวยงามจึงเป็นความต้องการในลำดับแรก ๆ เพื่อจุดประทุความรู้สึกในทางบวกต่อตนเองและพัฒนาแนวคิดบวกในด้านอื่น ๆ ได้สำเร็จ

🔶ความสวยงามและบุคลิกภาพที่ดี คือรากฐานของความสำเร็จใหม่ ๆ แต่เพราะความสำเร็จใดก็มิอาจชดเชยความล้มเหลวด้านสุขภาพได้ ความมุ่งหวังของมีดีคลินิก คือ การออกแบบสุขภาพของคุณอย่างใส่ใจไปพร้อม ๆ กับการสร้างความพึงพอใจในความสวยงาม ความมั่นใจและบุคลิกภาพที่ดีอย่างยั่งยืน