“เพราะมีดีคลินิกใส่ใจสุขภาพของท่าน สาเหตุของโรคเรื้อรัง…ป้องกันดีกว่ารักษา การลดน้ำหนักจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญ”

ความอ้วน หรือ น้ำหนักเกิน (Obesity) เป็นบ่อเกิดของโรคเรื้อรังทุกชนิด การเจ็บป่วยนำมาซึ่งเรื่องราวชีวิตที่โศกเศร้า ยุ่งยากและเป็นกังวล ความอ้วนจึงนำมาซึ่ง “ภาระ” ที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับใคร มีดีคลินิกขอเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ท่านมีความสุขกับการเป็นผู้ใหญ่ที่อายุมากขึ้นและชราไปอย่างมีคุณภาพ ไม่เจ็บป่วยและไม่เป็นภาระแก่ใคร หรือหากต้องเป็นภาระแก่บุตรหลาน ก็ขอให้เป็นช่วงเวลาที่สั้นที่สุด

และแน่นอนว่าการมีน้ำหนักและรูปร่างที่เหมาะสมคือปัจจัยสำคัญในการป้องกันการเกิดโรค ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานนับว่าเป็นปัญหาด้านสุขภาพ ควรควบคุมและลดน้ำหนัก การลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีตามแนวทางของมีดีคลินิก ต้องมาพร้อมกับการมีภาวะสุขภาพที่ดีและมีความสุขอย่างยั่งยืน มีดีคลินิก…เป็นศูนย์ดูแลสุขภาพที่คำนึงถึงความสุขของท่านในการลดน้ำหนัก กระชับสัดส่วนและออกแบบรูปร่างให้พอเหมาะ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและบุคลิกภาพที่ดี และยิ่งไปกว่านั้น สัดส่วนองค์ประกอบของร่างกายและน้ำหนักที่เหมาะสมจะทำให้ท่านมีภาวะสุขภาพที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่ายและปลอดภัยจากโรคที่ป้องกันได้ทุกโรค (Non-Communicable Diseases; NCDs) ท่านจึงสามารถที่จะมีอายุขัยที่มากขึ้นโดยไม่ป่วยเลย

โปรแกรมลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนเพื่อสุขภาพและความงาม (MIDI Body Design for Holistic Health & Beauty)

โปรแกรมลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนเพื่อสุขภาพและความงาม (MIDI Body Design for Holistic Health & Beauty) ออกแบบเป็นพิเศษเฉพาะรายเพื่อลดน้ำหนัก ควบคุมน้ำหนักและกระชับสัดส่วนอย่างปลอดภัย ไม่ขาดสารอาหารที่จำเป็นกับความต้องการของร่างกายเพราะเราจะทำควบคู่ไปกับการเสริมสร้างโภชนาการที่ครบส่วนอย่างเข้มแข็ง มีการประเมินภาวะสุขภาพและออกแบบโปรแกรมให้เหมาะสมกับเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้มีการผสมผสานการใช้ยา อาหารเสริม ชุดโภชนาการและชุดความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมโภชนาการที่เหมาะสม (ออกแบบเฉพาะราย) มีระบบติดตามดูแลและให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องโดยทีมดูแลสุขภาพที่ชำนาญงาน ทั้งนี้ เพื่อรักษาสมดุลของสัดส่วนร่างกาย บุคลิกภาพและสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ท่าน

คุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์

 • ลดน้ำหนักได้จริง ปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง ได้สมดุลภาวะสุขภาพที่ดี
 • ออกแบบเป็นพิเศษให้เหมาะสมเฉพาะราย โดยเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
 • ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแบบรับประทานจากฟาร์มชีวภาพที่ดูแลด้วยระบบออร์แกนิค ไร้สารเคมีตกค้าง
 • เห็นผลภายใน 30- 60 วัน พร้อมระบบให้คำปรึกษาโดยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่มากประสบการณ์
 •  ระยะเวลา 60 วัน มีการติดตามผลทุก 2 สัปดาห์

รายละเอียดของโปรแกรมลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนเพื่อสุขภาพและความงาม

ที่ ผลิตภัณฑ์และบริการ ความถี่และระยะเวลา สัปดาห์ที่ 1-2 สัปดาห์ที่ 3-4 สัปดาห์ที่ 5-6 สัปดาห์ที่ 7-8 ค่าใช้จ่าย
1 ยาดริปเผาผลาญไขมัน (Fat Burn) สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง * 6-8 สัปดาห์ ร่วมกับการออกกำลังกายที่เหมาะสม ✔️ ✔️ +/- +/-
2 อาหารเสริมลดน้ำหนักและกระชับสัดส่วน ต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน ✔️ ✔️
3 Coaching อย่างเป็นระบบ รายวัน/ สัปดาห์ / 2 สัปดาห์ / รายเดือน ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
4 ชุดความรู้พฤติกรรมโภชนาการที่เหมาะสม (ออกแบบเฉพาะราย พร้อมคำปรึกษาโดยแพทย์) ตลอดระยะเวลาของโปรแกรม ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
สรุปประเมินผลร่วมกัน ทุกสัปดาห์ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️

ทีมแพทย์มีดีคลินิก ใช้การประเมินภาวะสุขภาพเฉพาะรายบุคคลและบันทึกอย่างมีแบบแผน ให้คำปรึกษาและแนะนำการปฏิบัติตัวครอบคลุมตามหลัก 5อ ได้แก่

 1. การรับประทานอาหารและอาหารเสริมสุขภาพ
 2. การออกกำลังกายอย่างเหมาะสมกับบุคคลและแบบแผนชีวิต
 3. การอยู่ในสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปราศจากมลพิษ
 4. การปรับสภาพอารมณ์และแนวคิดเชิงบวก และ
 5. การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอและเหมาะสม การให้คำปรึกษาอย่างเป็นระบบ (Systematic Coaching) ทั้งนี้ จะทำควบคู่ไปกับกระบวนการรักษาทุกขั้นตอนด้วยความจริงใจและใส่ใจในการเป็นที่ปรึกษาและแก้ปัญหาแบบองค์รวม มีการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด (Holistic Health Approach)

คุณสมบัติพิเศษของสูตรยา

สำหรับโปรแกรมออกแบบรูปร่าง ลดน้ำหนัก กระชับสัดส่วนสูตรเร่งด่วน ต่อต้านอนุมูลอิสระและชะลอความชรา ควบคุมดูแลโดยทีมแพทย์มีดีคลินิก (Body Shape & Weight Control, Anti-Oxidation & Anti-Aging) มีการปรับรายละเอียดสูตรยาและสารต้านอนุมูลอิสระตามความเหมาะสมกับเฉพาะรายบุคคล คุณสมบัติของตัวยาในสูตรสรุปได้ดังนี้

1. ผลในการลดน้ำหนักกระชับสัดส่วน

 • เพิ่มอัตราการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต
 • เร่งการดึงไขมันออกมาใ้ช้เป็นพลังงานและขับออก
 • กระตุ้นการเผาผลาญพลังงานและนำสารอาหารไปใช้
 • เร่งการกำจัดของเสียและอนุมูลอิสระออกจากร่างกาย

2. ผลในการต้านอนุมูลอิสระ ชะลอความชราและป้องกันโรค

 • เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ให้ผลสูงกว่า CoQ10 5 เท่า และสูงกว่าวิตามิน C และ E 50 เท่า
 • เพิ่มความไวต่อฮอร์โมนอินซุลิน จึงควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ เป็นทางเลือกในการรักษาเบาหวานได้
 • ช่วยป้องกันไม่ให้ตับถูกอนุมูลอิสระทำลาย ช่วยขจัดสารพิษออกจากร่างกาย
 • ใช้รักษาอาการปวดและชาตามนิ้วมือนิ้วเท้าจากระบบประสาทถูกทำลาย ซึ่งเกิดจากอนุมูลอิสระ
 • ช่วยส่งเสริมระบบไหลเวียนเลือดและลดอาการเสื่อมของระบบประสาทที่เป็นผลจากโรคเบาหวานหรือปัญหาของระบบไหลเวียนเลือด

3. ผลในการกำจัดสารพิษ โลหะหนักและดีท็อกซ์

 • จับตัวกับโลหะหนักที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ตะกั่ว แคดเมียม สารหนู ปรอท แล้วขับออกจากร่างกาย (Chelation)

4. ต่อความงามและผิวพรรณ

 • กระตุ้นการสร้างกลูต้าไธโอนในตับให้เพิ่มขึ้น จึงเสริมประสิทธิภาพในการบำรุงผิวให้ขาว ลื่น เรียบเนียนและกระจ่างใสขึ้น
 • เสริมประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของวิตามิน C, E, CoQ10
 • มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของสิวและช่วยให้การรักษาสิวได้ผลรวดเร็ว

ข้อบ่งชี้ในการใช้

(อยู่ภายใต้การตรวจประเมินและคำแนะนำโดยแพทย์)

 • มีภาวะอ้วนหรือน้ำหนักเกินมาตรฐาน
 • ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักและกระชับสัดส่วน
 • ผู้ที่สัมผัสอนุมูลอิสระมากและมีภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ
 • ผู้ที่ต้องการดูแลรักษาสุขภาพและผิวพรรณให้อ่อนเยาว์อยู่เสมอ
 • ผู้ที่ต้องการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ไขมัน โรคอ้วน โรคมะเร็ง

คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพิ่มเติมเพื่อผลในการรักษาที่ดีขึ้น

 • ปรับแบบแผนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 5อ ตามคำแนะนำของทีมแพทย์มีดีคลินิก อย่างเคร่งครัดและมีความสุข
 • ควรออกกำลังกายร่วมด้วยเพื่อกระตุ้นการทำงานของระบบเผาผลาญพลังงาน ส่งผลให้การออกฤทธิ์ของยาเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ควรดื่มน้ำบ่อย ๆ ประมาณ 1-2 แก้ว ทุก ๆ ชั่วโมง ยกเว้นเวลาก่อนนอน และควรปัสสาวะให้เรียบร้อยก่อนเข้านอนเพื่อลดการรบกวนเวลาการนอนหลับ เพราะการนอนหลับสนิทจะส่งเสริมกระบวนการซ่อมแซมและป้องกันการเสื่อมของเซลล์ได้ดี ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการรักษาได้ดีขึ้น
 • ทางมีดีคลินิกมีทีมแพทย์คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด หากมีความผิดปกติใด ๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง

💗 เพราะสุขภาพของท่าน เราใส่ใจ 💗

MIDICLINIC มีดีคลินิก

Holistic Health & Beauty Design