สาระน่ารู้

ทัศนคติผู้หญิงที่มีต่อค่านิยมความงาม

สำหรับผู้หญิงแล้ว แน่นอนว่าเรื่องความสวยความงามเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เป็นสิ่งที่เราต่างให้การยอมรับและเข้าใจกันดีว่า มันเป็นสัญชาตญาณของเพศหญิง เป็นเรื่องกลไกทางธรรมชาติที่มีมาเนิ่นนานตั้งแต่ในอดีตกาลแล้ว ความงามจึงกลายเป็นสิ่งที่คู่กับผู้หญิงอย่างเรา ๆ แม้ว่าในบางคนที่ไม่อาจจะสามารถงามได้ตั้งแต่กำเนิด ก็สามารถที่จะตบแต่งตนเองให้เกิดความงามจนทำใช้ชายหนุ่มลุ่มหลง ดังที่เราจะเห็นได้จากในวรรณคดีด้านความรักในหลาย ๆ เรื่องที่ผู้แต่งมักจะจินตนาการและคาดหวังให้ผู้หญิงเป็นหญิงงามเลอเลิศและสมบูรณ์แบบกันเกือบทั้งสิ้น

เมื่อผู้หญิงถูกคาดหวังผ่านเรื่องราวของสื่อต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะหญิงงามที่กำเนิดอยู่ในชาติตระกูลที่มีเกียรติและมียศสูงส่ง ก็ยิ่งมักจะถูกจินตนาการและคาดหวังว่าจะต้องเป็นคนที่สวย ทั้งรวยทรัพย์และความงาม ในอดีตความงามของสตรียังถูกใช้เป็นเครื่องบ่งบอกความหมายถึงฐานะและบารมีของสามี หากสามีคนใดที่มีภรรยางามก็ย่อมได้รับการกล่าวขานและชื่นชม เมื่อความสวยงามของผู้หญิงถูกคาดหวังอย่างมากมายภายใจสังคม ตั้งแต่อดีตสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดอาชีพต่าง ๆ ผุดขึ้นมามากมาย ตั้งแต่ ช่างเสริมความงาม ช่างทำผม ช่างทำเสื้อ และที่กำลังแพร่หลายอยู่ในปัจจุบันมากขึ้นก็คือการทำศัลยกรรมประเภทต่าง ๆ

ทำให้ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้หญิงในสมัยนี้ที่มีหน้าตาสะสวยมักจะได้รับการยอมรับและเปิดกว้างในด้านต่าง ๆ มากกว่าคนที่หน้าตาขี้เหร่ ผู้คนส่วนมากในสังคมยังนิยมความสวยของผู้หญิงมากกว่าคุณค่าที่มาจากตัวตนจริง ๆ หรือผู้หญิงที่มีความเก่งก็มิอาจที่จะสู้ทัดเทียมได้กับผู้หญิงที่สวยกว่าตนเอง นอกจากจะต้องขวนขวายอย่างหนักมากจึงจะสามารถไปยืน ณ จุด ๆ เดียวกันกับพวกเธอที่มีใบหน้าอันสวยงามได้ สิ่งเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนค่านิยมทางสังคม หรืออาจจะเป็นเรื่องของธรรมชาติที่สร้างสรรค์ให้มนุษย์เกิดการคัดเลือกทางสายพันธุ์ที่สมบูรณ์และเหมาะสมให้เหลือรอดเอาไว้ในสังคม และมันยังคงเป็นส่วนหนึ่งของจิตใต้สำนึกของเราที่ยากจะกลบเกลื่อนให้หายไปจากสังคม

Close up shot of gorgeous young Caucasian woman with perfect freckled skin and ginger hair looking at camera with subtle smile, wearing beautiful maroon dress with cut out before going to party

ดังนั้นผู้หญิงก็ยังคงต้องพยายามสร้างสรรค์บุคลิกของตนเองให้ดูดีและสมบูรณ์แบบอยู่เสมอไม่ว่าจะด้วยหนทางใดก็ตาม และเพราะค่านิยมที่ครอบงำความคิดเราไว้แต่แบบนี้ทำให้ผู้หญิงยุคใหม่หลายคนมองข้ามคุณค่าจากความงามภายในไปพร้อมกันด้วย แท้จริงแล้ว ยังมีความงามจากภายในหรือจากอุปนิสัยใจคอที่ดี อ่อนโยน อ่อนหวาน จิตใจดี มีเมตตาแบบนี้ก็นับเป็นความสวยงามที่สร้างเองได้จากภายใน และมันยังสะท้อนให้บุคลิกของผู้หญิงเรามีเสน่ห์และคุณค่าในตัวเองอย่างมากอีกด้วย

เพราะฉะนั้น เรายังสามารถปรับบุคลิกให้ตัวเองดูดีด้วยการออกกำลังกาย แต่งหน้า ทำผม แต่งตัวให้เป็นเพื่ออำพรางส่วนด้อยของตัวเอง เท่านี้ก็ทำให้ค่านิยมเหล่านั้นเป็นเรื่องที่คุณมองข้ามไปได้แล้ว แล้วสาว ๆ ยุคใหม่ก็ย่อมใช้ชีวิตแบบที่เป็นตัวเองมากที่สุดได้แล้วค่ะ

Related Posts