โปรโมชั่นพิเศษ

โปรโมชั่น Team work (ทีมดีมีส่วนลด)

สำหรับทุก ๆ การชวนเพื่อน 10 ท่าน (รับบริการใดๆ ก็ได้) จะรับสิทธิ์เพิ่มอีก 1 ท่านทันที (ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับบริการส่วนที่เป็นสิทธิ์แถมจะเป็นบริการมีมูลค่าเท่ากันหรือต่ำกว่า)

Related Posts